Driftsmeldinger

På denne siden vil de siste 5 meldinger om status og drift vises for 2020

Oppgradering av MAIL.ITPAYS.NO (epostcluster) 21. September, 2020

Mandag 21. september kl. 12.00 vil det bli kjørt ut en oppdatering (del 1 av 2) til vårt epostcluster.

Det er en rekke sikkerhetsoppdateirnger samt implementering av støtte for TLS 1.3.  Status på sak: Saken er løst/lukket


Planlagt vedlikehold uke 32 (august) 3. August, 2020

I uke 32 (mandag 03.08.2020 til torsdag 06.08.2020), i tidsrommet 00.00 til 06.00, vil det bli utført vedlikehold og oppgraderinger i vårt nettverk.

Det vil kunne forekomme mindre brudd når dette arbeidet pågår.

Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre for de berørte kunder.

  Status på sak: Saken er løst/lukket


Planlagt vedlikehold 5. Februar, 2020

Natt til onsdag i tidsrommet 00.00 til 06.00 vil det bli utført vedlikehold i vårt nettverk.

Det vil kunne forekomme mindre brudd når dette arbeidet pågår.

Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre for de berørte kunder.

  Status på sak: Saken er løst/lukket


Vi opplever i dag problemer med en av våre webservere! 29. Januar, 2020

Vi jobber med få dette opp igjen nå! Akkuratt tid det tar vet vi ikke enda.

  Status på sak: Saken er løst/lukket