Driftsmeldinger

På denne siden vil de siste 5 meldinger om status og drift vises for 2022

Kø på inngående epost-server (05.01.2022) 5. Januar, 2022

Vi opplever for øyeblikket kø på den ene av våre epost-servere som behandler inngående epost. Teknikere jobber med feilsøking- og retting.

15:21 Dette er nå rettet.

  Status på sak: Saken er løst/lukket